Група за личен опит

Групата за личен опит  може да бъде дългосрочна или краткосрочна. Нейната цел е изследване на собственото функциониране в социална среда. Препоръчва се за професионалисти, които се подготвят за професионалната си практика и имат нужда да най-напред  да огледат  и опознаят себе си, да работят с личните си трудности, преди да започнат да работят с клиенти.  Групата за личен опит е част от стандартите за нашата професия  и изискване, което се поставя пред всеки професионалист, възнамеряващ да работи в областта на психотерапията, консултирането или коучинга.

Групата за личен опит може да е съставена и от хора, които работят върху трудностите си по определена тема. В нея е обикновено има теоретични елементи, практически упражнения, ролеви игри. В този случай тя е по-краткосрочна, отколкото групата за личен опит за професионалисти.

В групата използвам методите и  инструментите на транзакционния анализ.