Групова психотерапия

Групата е аналог на  социалната среда.  Но един аналог, в който средата е защитена заради наличието на водещ – професионалист и правила, с които участниците са се ангажирали.

В тази защитена среда участниците могат да експериментират с поведение, което им е трудно, да изразяват емоциите си, да се отстояват, с други думи – да поемат социални рискове и да се учат.

Групата е огледало, в което  членовете могат да се огледат и да научат много за себе си: за вярванията си, за емоциите си, за това как думите и поведението им  въздействат  върху околните, за талантите и ресурсите, които притежават. Зачитането, подкрепата, обратните връзки на другите, помага човек да се утвърди  и има терапевтичен ефект. Крайната цел на груповата терапия е човек да тества себе си, реакциите си и  новите си начини на справяне в ежедневието си, като излезе извън зоната си на комфорт.

В терапевтичната група участват една част от хората, които работят индивидуално с мен. Груповите сесии се състоят веднъж в месеца и имат за цел да подкрепят индивидуалната психотерапия. Участниците в нея са напреднали в своето индивидуално изследване, в своя индивидуален път и имат нужда от експериментиране в по-широка среда.

Запишете си час