Психологическо изследване

При изследването чрез психологически въпросници разчитаме на обективността, защото тя дава възможност за сравнение на резултатите на изследваното лице с нормите по дадена скала.

Аз съм сертифицирана за работа с  MMPI-2 (Минесотски многофакторен личностен въпросник 2; Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2). MMPI-2 е клиничен въпросник, който има приложение  в диагностиката на различни психични и личностни проблеми. Може да се използва за  планиране и оценка на ефективността на терапията, при подбор на персонал при високо рискови професии, където се оценява възможността за психопатология, в индивидуалното и семейното консултиране.

Пригоден е за лица между 18 и 59 г., с минимум средно образование.

Той е стандартизиран за българските условия и има висока надеждност. Резултатите се изчисляват чрез компютърна програма, а анализът се прави само от обучени специалисти.

Повече за въпросника може да прочетете тук http://ntcbg.org/register_tests.php?id=29

Цената на изследването е 50 лв. и включва анализ на отговорите и изготвяне на стандартен доклад за изследваното лице.