Семинар „Танго и граници“ с Harry Gerth

От 27 до 28 октомври 2018 г. ще се проведе семинар „Танго и граници“ с  Harry Gerth (Холандия).

Какво казва Хари Гарет за семинара

„Този семинара е за използване на тангото като метафора и средство за изучаване на темата за границите. Пропускливостта на границите определя начина, по който живеем и работим заедно. Този семинар е за определяне и проучване на подходящи теми, които ни помагат да създаваме здравословни граници и да можем да се свързваме и да останем свързани по ефективен начин.

Танго, двама души, свързани в своята уникалност, се движат близо един до друг, мислят, чувстват, преживяват. Участниците ще се научат да танцуват основните стъпки в танго. Като могат да танцуват основните стъпки, те ще използват своите знания и чувства като метафора. При това те ще изпитат темите, които влияят на границата между тях като двойка. В резултат на взаимодействието и дискусията, участниците ще могат да свържат тези теми с ТА-теорията.“

Какво казва Хари Гарет за себе си

„Работя в два професионални свята. Работя като HR-мениджър, главно за отдел „Човешки ресурси“ в местната власт. Като HR мениджър подкрепям професионалистите в областта на човешките ресурси в индивидуалното и груповото им развитие и в същото време съм консултант на главния изпълнителен директор и политическата част на организацията (кмет и адвокат). Имам много опит в работата си за местната власт от 1980 г. насам.

Другият свят е моят TA-свят. Аз съм собственик на TAeemland. В този институт преподавам курс 101, основното обучение и специализирани обучения. Специализираната година се фокусира върху организационната работа. Аз комбинирам опита като HR-мениджър и с транзакционния анализ и така ТА-теорията се превежда на практика. Аз съм CTA от 2012 г. насам и PTSTA от 2013 г. насам.“

Повече можете да научите от адрес http://www.ta-eemland.nl/.