Обучения по транзакционен анализ

Метаморфозия е организатор на сертифицирани обучения по транзакционен анализ (ТА). Обученията се водят от преподаватели, сертифицирани от Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА). Програмата  на обученията е изградена върху утвърдените стандарти за акредитирани обучителни програми на Европейската асоциация по транзакционен анализ. Само преподаватели, акредитирани към ЕАТА имат право да издават европейски валидни сертификати.

Обучението по транзакционен анализ предоставя и гарантира качествена професионална квалификация на европейско ниво. За участието в него са нужни лична мотивация, ангажираност и отговорност. Организаторът поема ангажимента и спазва изискванията на Българската асоциация по транзакционен анализ (БАТА), както и препоръките на Българската асоциация по психотерапия (БАП)  за обучение в психотерапевтични модалности. Обучението се организира и провежда в група. 

Процедура за сертифициране като транзакционен аналитик (СТА)

Процедурата  по сертифициране, приета от Българската асоцияция по транзакционен анализ (БАТА), е  изработена от ЕАТА и включва  следните стандарти:

Кандидатите за изпит за сертификат по ТА – CTA следва да:

 • Имат сертификат за курс TA 101, или от преминат курс, или от положен изпит.
 • Имат настоящ договор за обучение по стандартите на EATA, одобрен от EATA, който да е валиден поне една година непосредствено преди датата на устния изпит.
 • Покрива националните изисквания за сертифициране в областта на специализация.
 • Има препоръка за готовност от водещия си супервайзор.
 • Има минимум от задължителните 2 000 часа, разпределени както следва:
  • 750 часа работа с клиенти, от които 500 трябва да бъдат с TA.
  • 600 часа професионално обучение, от които 300 трябва да бъдат по TA.
  • 150 часа супервизия, от които 75 часа трябва да са с човек с квалификация PTSTA, CTA обучител или TSTA, който е член на EATA, ITAA или FTAA , 40 от които трябва да бъдат с водещия супервайзор.
  • 500 допълнителни часа за професионално развитие (те следва да бъдат определени от основния супервайзор, в съответствие с национални изисквания).

Общият брой часове за обучение и практически опит в областта на специализация на кандидата са точно определени и стандартизирани. Целта е да се осигури на обучаемия широк обсег на практически опит и стабилна теоретична подготовка. Практическият опит или теоретичната подготовка в областта на специализация на кандидата преди и по време на неговото/нейното обучение по ТА също се отчитат като часове в съответните категории.

Обучението се провежда от акредитирани обучители и супервизори и включва следните степени:

STA – транзакционален аналитик под супервизия (участник, който е приключил теоретично обучение и има подписан договор със спонсор за сертифициране като транзакционен аналитик)

CTA – сертифициран транзакционен аналитик

PTSTA – временен обучаващ  и супервизиращ  транзакционен аналитик

TSTA – обучаващ  и супервизиращ  транзакционен аналитик

TTA – обучаващ транзакционен аналитик

Може да видите наръчника на ЕАТА за сертификация и изпити.

Продължителността на обучението е четири години и включва:

 • курс 101 – въведение в транзакционния анализ – минимум 12 часа,
 • курс 202 – (140 часа) специализирано обучение в теорията на ТА от общо 10 модула обучение по следните теми:
  • емоциите през погледа на ТА,
  • психологически игри,
  • житейски позиции и знаци за признание,
  • его-състояния,
  • житейският сценарий,
  • школата на Гулдинг за взимане на нови решения,
  • школата на Шиф – заблудите,
  • организационната теория на Ерик Бърн,
  • етиката в транзакционния анализ,
  • пренос и контрапренос.
 • курс 303 – надграждащо обучение за професионални умения (70 часа) от общо 5 модула обучение, в които разгледаните в курс 202 теми се задълбочават и се пречупват през погледа на професионалната практика;
 • курс 404 – обучение по психодиагностика, личностови разстройства и план на терапия (70 часа) от общо 5 модула обучение на следните теми.

Едновременно с това, Метаморфозия организира различни работни ателиета  върху специализирани теми: „Работа с  травма”, „Емоциите през погледа на ТА”, „Вината и срамът през ТА”,  „Групова динамика”, „Инструменти за работа в група”, „Медиацията през ТА” и много други.

Информацията за предстоящите обучения се публикува на страница „Събития”.

Споделено за обучението по ТА — курс 101

„Какво ми хареса в обучението по ТА — курс 101, на което присъствах през май? Атмосферата беше изпълнена с доверие, уважение и приятелски чувства между всички участници. Организаторите от «Солидарност» и «Метаморфозия», както и обучителката Изабел Такен се грижеха всеки да се чувства добре. Изабел представи основните понятия на транзакционния анализ подредено, разбираемо, с интересни примери от практиката си. Даде ни много информация и ни посочи авторитетни източници за по-подробно запознаване с ТА. Практическите занимания по групи бяха интензивни и много интересни, много добре балансирани с въвеждането в теорията. Имаше доста оживени обсъждания, и мнението на всеки, който желаеше да го сподели, беше уважено. Като си чета записките от месец май сега, 4 месеца по късно, виждам, че само за три дни в курс 101 сме получили невероятно количество информация и сме се обогатили с много важни опитности.

Как то беше полезно за мен като професионалист?

От професионална гледна точка, за мен това обучение беше много полезно в няколко аспекта:

 1. В лицето на Изабел се запознахме с терапевт, който истински и с висока професионална етика прилага основните идеи на Ерик Берн: всеки човек има способността да се развива и да бъде отговорен. Личният контакт с нея ми помогна да видя ТА, който дотогава познавах само от книги, като жив, силен и работещ метод.
 2. Много полезно беше, че Изабел ни запозна с конкретни техники, чрез които се помага на клиента да «посещава» отново миналото си, за да го осмисли и преживее по различен начин, така че да изгради отново живота си.
 3. Във връзка с това, една от най-приятните изненади за мен по време на това обучение беше упражнението «Воден сън в будно състояние», което направихме. Изабел ни обясни, че то се използва за разкриване на житейския сценарий. За мен преживяването беше дълбоко, обнадеждаващо, със силно и цялостно въздействие, което продължава във времето — подобно на «пътуванията в себе си» при метода Водено с музика въображение на Хелън Бони.
 4. И тук, както и при обясненията на другите упражнения, теорията беше свързана с практиката с конкретни примери.
 5. Получихме и точна информация как можем да продължим обучението си по този метод. Много ценно е това, че обучението е добре структурирано и сериозното му следване води до официална и международно призната квалификация.“

Марина Франсоа, студентка по психология

 

„Обучението по транзакционен анализ, курс 101 ми даде оригинален и свеж поглед върху интеракциите ми в ежедневието, върху работата ми с клиентите и усета за това какво се случва в сесията, както и умение да помогна на клиента да осмисли естеството на неудовлетворението си от взаимодействието с важни за него хора. Разкриването на житейския сценарий на клиента, както и на специфичната му екзистенциална позиция са един находчив начин за подпомагане на промяната и израстването в терапевтичния процес.“

Анна Кабакова, психолог

 

„От обучението по транзакционен анализ, проведено през месец май имам положителни впечатления. Обучението беше интересно, на достъпен и разбираем език, теорията беше придружена и с практически опити, които на мен ми допаднаха. Без да давам оценка на обучителката, смятам, че беше съответна на процеса и успяваше да пази границите и правилата и да овладява аудиторията, когато това е необходимо, като паралелно с това проявяваше и необходимата доза толерантност и емпатийност. Организацията беше на ниво – имаше достатъчно почивки, които позволяваха да се освежим и отпочинем. Като цяло останах доволна.“

Росица Долапчиева, клиничен психолог 

 

„Бих искала да благодаря за възможността да съм част от първия курс по транзакционен анализ – Курс 101. По време на обучението осъзнах за себе си, че постигам една от целите си – задълбочих осъзнаването и личния избор на взаимоотношенията с другите и на отношението към мен самата. Останах с впечатлението, че транзакционният анализ е:

 • изключително достъпен,
 • с бързо усещане на истинския прогрес,
 • с много практически приложения в ежедневния живот при проблеми в групи и работни отношения, както и проблеми с членове на семейството.

Техниките, които Изабел използва по време на обучението, биха могли да се прилагат в групи и индивидуално, като се работи в теоретичен и практичен план, което ми допадна изключително много. Нямам търпение за Курс 202.Поздрави и благодарности за отличната организация и атмосфера по време на обучението.“

Рени Минева, психолог, HR

 

„Проведеният курс ми допадна със създадената  творческа атмосфера за работа, която съчета спокойствие и предизвикателства. Демонстрира професионализъм. Бих го използвала в професионалния си опит  за подобряване интеракциите с клиентите, за промяна на дисфункционални  и  развитие на позитивни поведения, за ефективно решаване на проблеми и конфликти, за дълбинно познание и разбиране на личността. Целя да  постигна  по-висока  ефективност в професионалните си умения. Очаквам стартирането на курс 202 от ТА.“

Ваня Атанасова, клиничен психолог

 

„Това, което много ми хареса е балансът между теоретичното представяне на самия подход, упражненията и обмена на опит между колегите – професионален и преживелищен на място „тук и сега“. Друго, което мога да кажа след базисното обучение, е че транзакционния анализ е доста интересна аналитична и практична школа – има голямо съчетание между дълбинен поглед в личността и препратки към социалното в настоящето. Хубавото е, като казвам практична школа, че работи на езика на клиента, а е аналитична и защото търси „подсмисъла“ във взаимодействията (транзакциите), които ежедневно ни се случват.  Не на последно място искам да отбележа, че като всички терапевтични подходи ТА е ориентиран към промяната, независимо дали на ниво психотерапия, обучение, консултиране или отношения в институция и организация. Много ми харесва, че има винаги договор, както за цялостния процес, така и за всяка сесия. Това внася рамка, яснота, и отговорност в двете страни. Изключително силно почувствах в упражненията, работата с „арахаични сценарии“ и „сценарийните решения“. Осъзнах колко силно влияние имат в реалността на личността „тук и сега“ – и че може да се проявява като болест или замърсяване, както в отношенията ни (травматични сценарии), така и като прояви на болестни състояния на тялото и психиката.

Искам да кажа, че Изабел е изключително харизматичен лектор, относно превода от френски – адмирации на двете дами – беше доста добър и схванах посланията, отправени към участниците. За мен беше доста ефективно обучение и се надявам да има курс 202 още тази година.“

Мая Михайлова, психолог