Онлайн консултиране

Аз провеждам онлайн психологическо консултиране чрез платформата Zoom или Скайп (потребител metamorfozia.bg).

Онлайн консултирането е удобно за хора, в чието населено място няма психолози, които нямат възможност да пътуват, за да се срещнат с психолог, които са с изключително натоварен график. За българите, живеещи в чужбина онлайн консултирането е чудесна алтернатива – те провеждат сесиите си на български език и на цени, валидни за България.

Слабите страни на психологическото консултиране онлайн идват от скоростта на Интернет връзката и липсата на жив контакт между психолог и клиент, при което една част от информацията за клиента е по-малко достъпна – например езикът на тялото, който дава важни сигнали за психолога, е ограничен.

При този тип консултиране може да бъде изключително трудно да се направи адекватна преценка и намеса при спешен случай.

Ето защо, клиенти, които представляват опасност за себе си или за другите може да не са подходящи за онлайн консултиране.

Насоки за провеждане на онлайн сесия

  • Разговаряйте с мен най-напред по телефона, за да си запишете час и да разкажете накратко за вашите нужди от консултиране;
  • За връзка с мен чрез Zoom, ще получите личен линк по имейл. Ако сесията се провежда по Скайп, поискайте достъп до листата на metamorfozia.bg с основание „онлайн консултиране”;
  • Проверете дали микрофонът и камерата работят добре;
  • Снабдете се със слушалки за по-отчетлив звук и улесняване на комуникацията;
  • Осигурете си тихо и свободно от странични интервенции пространство, за да не се разсейвате. Психологическата сесия изисква концентрация на вниманието, спокойствие и поверителна среда.
  • При усложнения с интернет връзката, препоръчвам сесията да се прекъсне и да се назначи друг час.

Сесиите са заплащат предварително по банков път.

Банкови данни:

Титуляр: Метаморфозия ООД
Прокредит банк София, Бул. „Тодор Александров“ 26
IBAN: BG63PRCB92301036116012
BIC: PRCBBGSF

Запишете си час