Транзакционен анализ

Ако сте чели „Игрите, които хората играят“ на Ерик Бърн или „Аз съм добър-ти си добър“ на Томас Харис, ако сте чували за ролите „Преследвач”, „Спасител” и „Жертва” в драматичния триъгълник, или пък за триадата Родител-Възрастен-Дете, то вече сте се докоснали до транзакционния анализ. Под това скучно име се крие една вдъхновяваща теория за личността, за начина, по който си взаимодействаме и за функционирането на организациите, създадена от д-р Ерик Бърн (1910-1970)  през 60 години на 20 век.

Транзакционният анализ се фокусира върху начина, по който хората общуват помежду си и се свързват със самите себе си. Той е мощен подход за себеопознаване, личностно развитие и професионално израстване, за запознаване с вътрешното дете и за неговото „излекуване“. Ерик Бърн е имал желанието този метод да е близък и лесен за хората, които го изучават, затова речникът на транзакционния анализ е заимстван от ежедневния език, той е разбираем и усвоим дори за неспециалисти.

От 2017 г. транзакционният анализ е признат от Българската асоциация по психотерапия за легитимна психотерапевтична модалност в България.

Според  Международната асоциация по транзакционен анализ, ТА „представлява теория на личността и систематична психотерапия с цел развитие и промяна на личността”.

Една от силните страни на транзакционния анализ е, че той е едновременно теория на личността, теория на комуникацията и теория за функционирането на групите. ТА има четири полета на приложение:

  • психотерапия,
  • консултиране, коучинг,
  • полето на организациите,
  • обучение и възпитание.

Транзакционният анализ е метод, който носи в себе си едновременно дълбинността на динамичните теории, рационалността на когнивната терапия,  философията на хуманистичния подход, както и решенията и стратегиите на поведенческите подходи.

Като психотерапевтична модалност ТА се отнася се до голяма вариация от личностни разстройства, психологически проблеми и проблеми във взаимоотношенията, цели автономността на клиента и се фокусира около три главни направления:

  • Да анализира и разбере как се е изградила личността и как от своя страна тя е изградила своята история.
  • Да избере нови възможности за мислене, преживяване и действие като държи сметка за другия.
  • Придобиване на нови нагласи и стратегии за справяне, избор на нови решения за своя житейски сценарий.

Близък и разбираем, докосващ и ефективен, методът и  неговите инструменти се възприемат изключително добре от клиентите.

Във възпитанието/обучението ТА прави възможни процесите на живо и иновативно научаване за хора от всички възрасти и във всякакви периоди на живота, стимулира личностното и професионалното развитие, включвайки социалната отговорност и разчитайки на сътрудничеството в работния процес.

В този смисъл ТА е подходящ за специалисти, работещи в  сферата на възпитанието, социалното включване, обучението в предучилищна, начална училищна възраст, в юношеството и висшето образование, в продължаващото образование, в областта на културната, артистична и креативна дейност. Има въздействие върху подкрепа на децата, юношите и възрастните, които са в ситуация на обучение във семейството, институциите или обществото. Работата може да се приложи върху развитието на екипи, институции, занимаващи се с възпитание или обучение. Целта е:

  • разбиране на личността и нейното функциониране в контекста на възпитанието, социалната интеграция и научаването;
  • продължаване на личностното и професионалното съзряване едновременно в училищен и социален аспект;
  • придружаване и развитие на отговорността във взаимоотношенията и групите.

В консултирането/коучинга ТА е подходящ за професионалисти, които практикуват в социално-психологическа и културна среда – социални услуги, здравни услуги, превенция, медиация, фасилитиране, мултикултурна дейност и хуманитаристика. Прилага се на две нива – като допълнителна практика към различни социо-културни и социално-възпитателни професии, социални, психологически, здравни, юридически и др. услуги и като първично консултиране  за работещи в частни кабинети, центрове, доброволчески организации с цел придобиване на знания и умения за оценяване, кризисна интервенция, поддръжка на качеството и професионалното развитие и др.

ТА се използва в организационната психология. ТА е една от малкото модалности, които имат ясна теория за приложение в групите, груповите процеси и организациите. ТА в полето на организациите анализира, оценява и търси решение на процесите на развитие и предизвикателствата в организациите, както и дисфункционалните поведения в тях.

Информация за предстоящи сертифицирани обучения по транзакционен анализ може да намерите на  страница „Събития”.

Информация относно програмата на обученията по ТА и процеса на сертификация можете да намерите на страницата „Обучения по транзакционен анализ„.