Базисно ниво по Транзакционен анализ, курс 202, ускорено онлайн обучение

ОТВАРЯМЕ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ

Базисно ниво по Транзакционен анализ, курс 202, ускорено онлайн обучение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по транзакционен анализ предоставя и гарантира качествена професионална квалификация на международно ниво. За участието в него са нужни лична мотивация, ангажираност и отговорност. Организаторът поема ангажимента и спазва изискванията на Българската асоциация по транзакционен анализ (БАТА), на Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА), както и препоръките на Българската асоциация по психотерапия (БАП) за обучение в психотерапевтични модалности. Обучението се организира и провежда в група според обучителните стандарти на Европейската асоциация по транзакционен анализ.

Базисното ниво по транзакционен анализ (курс 202) е част от дългосрочна квалификационна програма по транзакционен анализ.

Обучението се състои от 10 модула, 20 тренинг дни, 120 часа обучение. Програмата ще бъде изпратена на всички участници.

Първият модул ще се състои на 16-17.12.2023 г.

В цената и времетраенето на обучението са предвидени 10 групови супервизии за участниците по 1 час. Извън това е възможно да се договори индивидуална супервизия, която се заплаща лично на обучителя по цени, определени от него. В този случай понякога е необходим и преводач. Цената на превода зависи от личното договаряне между участника и преводача.

След всеки модул участниците получават международно валиден сертификат. Сертификатът удостоверява участието Ви в курса, броя часове на Вашето присъствие и супервизията, които се зачитат при явяване на изпит за сертифициране за придобиване на квалификационна степен Cертифициран Транзакционен Аналитик (СТА) във всички области на ТА – психотерапия, консултиране и коучинг, образование и организации.

Обучението в България се извършва от правоспособни европейски преподаватели и следва стандартите на Европейската асоциация по транзакционен анализ /ЕАТА/. Обучител за това обучение е Фабиан Жилиар от Белгия, квалифициран психотерапевт над 20 годишен опит, обучител и супервайзор в областта на консултирането в транзакционния анализ (РТSTA – C).

Освен квалификация в ТА, Фабиан е завършил и обучения в системна психотерапия и Ериксонова хипноза. Той работи в частния си кабинет и преподава транзакционен анализ в различни белгийски центрове. Неговите области на компетентност са свързани със зависимости, управление на емоциите, депресия, тревожни разстройства, житейски кризи, психотерапия на двойки и коучинг. Повече за него може да видите на неговия сайт https://www.fabiangiliard.be/ Член е на Белгийската федерация на хуманистичните психолози (FPH) и Белгийската асоциация по транзакционен анализ (ASSOBAT). За обученията се осигурява превод на български език.

обучението могат да се включат практикуващи специалисти – психолози, психотерапевти, клинични социални работници, психиатри, учители, коучи и медиатори , както и студенти по психология, клинична социална работа, медицина. За участието в курс 202 и другите курсове по транзакционен анализ е необходимо участниците да притежават валиден международен сертификат за завършен курс 101 (Въведение в ТА).

За регистрация:

Кандидатите за обучението следва да заявят своето желание за участие чрез електронен формуляр – https://forms.gle/WSyiWviyWekaxpQu7 и да изпратят следните документи на е- mail: metamorfozia@gmail.com:

  • Копие от сертификат за завършен курс 101;
  • Писмено интервю – за да отговорите на въпросите онлайн, последвайте линка https://forms.gle/PkdxkJZ1tRx6dry6A ;
  • Документ за завършена степен на образование или документ за следване на висше образование – копие

При проявен интерес от Ваша страна, моля пишете ми на metamorfozia@gmail.com, за да получите информация за начина за кандидатстване, цените и сроковете за заплащане.