Обучение „Консултиране на родители“

Какво представлява консултирането на родители?

Консултирането на родители е придружаване и подкрепа, които допринасят за благото на цялото семейство.
Този вид подкрепа се намира на границата с терапията, съветването, обучението и възпитанието. Родителят идва с цел да помогне на някой друг – своето дете, да му помогне да повиши себеоценката си, да се включи в общността, да успее в училище или в професионалния си живот.

За кого е обучението?

Това обучение за професионалисти, които искат да специализират в областта на консултирането на родители. В него могат да участват и родители, които искат да подобрят връзката с децата си.

Обучението се води от Беатрис Годлювич (Белгия)- психотерапевт, сертифициран обучител и супурвайзор -транзакционен аналитик в областта на консултирането и семеен медиатор. Беатрис Годлювич има дългогодишен опит в консултирането на родители, и е обучена и в школата на Адлер.

Цел на обучението

Обучението има за цел да запознае присъстващите с използването на различни инструменти, които да улеснят работата с родители, така че те да развият своите родителски компетенции и умения и да намерят отговор на въпросите, с които идват за консултиране.

Обучението дава посока на най-честите трудности, срещани от родителите: училищните проблеми, липсата на комуникация, гнева, лъжата, злоупотребата с доверие…

Представените инструменти са част от различни подходи и течения в психологията – Адлерианска психология, Aletha Solter и др.

Работен език: френски език с превод на български.

Къде: София, 
ул. „Поп Богомил” 49 (при наличие на по-голяма група, залата ще бъде сменена)

Кога: 16,17,18 ноември 2018 г.

Програма

Петък
16.11.2018
9.30-17.00
Ще разгледаме най-често задаваните от родителите на малките деца въпроси, свързани с детския плач, съня, училището, неумението за общуване, гнева…

Събота
17.11.2018
9.30-17.00
Ще се срещнем с трудностите на юношеството – лъжи, насилие, отпадане от училище… Представени са инструменти от школаите на Адлер, транзакционния анализ и Алета Солтер

Неделя
18.11.2018
9.30-15.00
Ще разговаряме за правилата (тези, които подлежат на договаряне и тези, които не подлежат на договаряне), за знаците за признание, за четирите позитивни родителски нагласи , за избора, несъзнаваните цели, за естествените и логични следствия и за родителското събрание.

Цена:

Редовна цена: 320 лв.
Студентска такса: 280 лв.
Начин на плащане: 50% авансово по банков път до 5 ноември 2018 г., останалите 50 % – на място.

Формуляр за участие:
https://goo.gl/forms/thBaVwNnMXSxKtr63

Участниците ще получат европейски сертификат за преминато обучение. Часовете са валидни за сертификация в транзакционния анализ, при положение, че обучаемите са преминали курс 101.

Банкови данни

Прокредит банк- София
Титуляр: Метаморфозия ООД
IBAN: BG63PRCB92301036116012
BIC: PRCBBGSF

Политика на Метаморфозия: таксите не се възстановяват след крайната дата за записване и при състояло се обучение.