ШКОЛАТА НА ПОВТОРНОТО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ С ТОНИ УАЙТ

За първи път в България гостува Тони Уайт с уебинар на 1 и 2 април 2023.

Представяне на уебинара:

Мери Гулдинг споделя в своята книга  „Changing Lives through Redecision Therapy:

„Между 1965 и 1970 г. Фриц Пърлс, Вирджиния Сатир, Ерик Бърн, Боб Гулдинг и аз живеехме на час път с кола от друг.

…По време на този период на нашето приятелство с Ерик, Фриц и Вирджиния, Боб и аз разработвахме наша собствена терапия, смесица от теорията на Ерик за транзакционния анализ с гещалт терапията на Фриц и съвместната семейна терапия на Вирджиния, плюс нашата собствена теория и техники“.

Чрез наблюдения на работата си с клиенти, Боб и Мери Гулдинг стигат до една специфична тема: ранните негативни решения, които хората взимат за себе си и своя живот. Тяхната школа изследва влиянието на родителските послания за взимането на решения, а също и начина, по който те могат да се променят. Те наричат този подход „терапия на повторното взимане на решения“.

В този уебинар Тони Уайт ще ни преведе през различни теми,  за да ни запознае с най-главното в терапията на взимането на повторно решение:

  • Школата за повторното решение и щколите в ТА;
  • Обсъждане на различните школи на ТА и как решението се вписва в тях;
  • Предположения за преразглеждане на човешката природа и какви са хората;
  • Локус на контрол и различните подходи към ТА;
  • Различните аспекти на повторното вземане на решение –  техники, използвани при повторното вземане на решение. Не всяка терапия за повторно вземане на решение всъщност включва повторно решение;
  • Марта Старк („Начини на терапевтично действие“), често споменавана в материалите за ТА, предлага идеята за едноличната и двуличната психология. Как тя се прилагат към повторното вземане на решения и други школи на ТА?
  • Ранната теория за повторно вземане на решение. Обяснение на теорията на Гулдинг за ранното решение и как повторното решение се обяснява теоретично.

Участниците ще получат сертификати за участие, валидни за сертификация в ТА.

За Тони Уайт

Тони Уайт е психолог и психотерапевт и TSTA в областта на психотерапията. Неговата експертиза е свързана с психотерапията на повторното взимане на решения. Тони се сертифицира като транзакционен аналитик през 1981 г., а през 1989 г. – като TSTA.

Автор е на множество статии и интересни книги в областта на транзакционния анализ и е носител на високи награди и отличия, между които The Inaugural Goulding Award for Excellence in Transactional Analysis.

Той е съвременен обучител в психотерапията на повторното взимане на решения, симбиозата и безизходиците, с богат клиничен опит.  Работи индивидуално и с групи. Тони живее и работи в Perth, Австралия, но води обучения в Сърбия, Полша, Украйна, Сингапур и др.

Тони е провокативен и задълбочен мислител, с интересен и често иновативен поглед върху класическите понятия в транзакционния анализ.

Повече за него можете да научите от неговия сайт: https://www.tony-white.com/

Време на провеждане:

1 април 2023 г. 9-12 ч.

2 април 2023 г. 9-12 ч.

Семинарът е с превод на български език

За участие в уебинара:

Цена: Ранно записване до 10 март 2023 г. 300 лв.

Цена от 11 до 31 март 2023 г. 350 лв.

Банкова сметка:

Титуляр: Метаморфозия ЕООД
Прокредит банк София, Бул. „Тодор Александров“ 26
IBAN: BG63PRCB92301036116012
BIC: PRCBBGS

Формуляр за записване: https://forms.gle/qUb3EZ99KgoypEez8

На участниците, които са се регистрирали и са заплатили таксата, ще бъде изпратен  линк за виртуалната стая два дни преди обучението.

Финансови условия:

Мястото за семинара се смята за заето след заплащане на таксата. Метаморфозия ЕООД не се ангажира с връщане на такси при проведен семинар и неявяване на участника.